Technik architektury krajobrazu

po szkole podstawowej - szkoła pięcioletnia

Uczniowie od pierwszej klasy w zakresie rozszerzonym realizują: język obcy i matematykę lub biologię

Kończąc technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu uzyskujesz:

1. Kwalifikacje:

  • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (OGR.03.)
  • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (OGR.04.)

2. Możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, jezyk angielski, geografia