Technik Agrobiznesu

 

Uczniowie od drugiej klasy w zakresie rozszerzonym realizują:
biologię i język obcy

 

Kończąc technikum w zawodzie technik agrobiznesu uzyskujesz:

1. kwalifikacje:   

  • Prowadzenie produkcji rolniczej (RL.03)
  • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (RL.07)

2. możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B 

 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, jezyk angielski, biologia