Zmiany w planie na dzień: 10. października 2018 (środa)
Nauczyciele nieobecni: K. Boczek, P. Kolman, M. Wójtowicz, S. Basiński

Klasy pierwsze - wycieczka do Turwi

 

 

Klasa

2LO

Klasa

2TL

Klasa 

3TL

Klasa

 3TŻ

Klasa

4TŻ 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 klasa

zwoln.

 matem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3 matem. 

 

 

 prac. gastr.

 

 

 

 

 

 

 

 
 4

w-f

Dodot

w-f

Dodot

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5

w-f

Dodot 

w-f

Dodot 

matem.

 

 prac. obsł.

klient.

 

 

 

 

 

 

 6

klasa

zwoln. 

klasa

zwoln. 

  matem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 7

 

klasa

zwoln. 

 

 

 

 

 

 

     
 8

 

klasa

zwoln.

 

klasa

zwoln. 

klasa

zwoln.

 

 

 

 

 

 

9    

 

 

 

           

 

Zmiany w planie na dzień: 11. października 2018 r. (czwartek)

Nauczyciele nieobecni:  J. Markiewicz, U. Drożdżyńska, M. Rosler, S. Basiński, M. Rychlik

Klasy drugie - wycieczka do Turwi

 

 

 Klasa

 1BSA

Klasa

 1BSB

Klasa

 1TL

Klasa

1TŻ 

Klasa

 3TL

Klasa

4TŻ 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

klasa

zwoln. 

biologia 

 religia z 19.10

 religia z 19.10

 

 

 

 

 

     
 2

 biologia

 

 

 

 

usł.

transp. 

 

 

         
 3

 

wdż 

 

 

 

 

           
 4

 

 

 przeds.

logist.

prac.

Szums.

cała klasa 

 

 klasa

zwoln.

   

 

 

   
 5

 

 

 

j.w. 

 

klasa

zwoln. 

 

 

 

 

   
 6

 

 

 świetl.

 j.w.  

 klasa

zwoln.

 

 

 

 

   
 7

 klasa

zwoln.

 klasa

zwoln.

 

j.w. 

     

 

       
 8

 

   

 j.w.

 

 

 

 

 

 

 

   
9