Zmiany w planie na dzień: 25 listopada  2020 r. (środa)
Nauczyciele nieobecni:   G. Kamiński

Klasa 4 TL – matura próbna na lekcjach od 1 do 4

 

Klasa

1 BSB

Klasa

1 BSC

Klasa 

 2TLP

Klasa

1TLP

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1          

 

 

   

 

   
 2  
 
 


 

   
 
   

 

   
 3 okienko   

 

                 
 4    okienko    

 

 

           
 5    
 

 okienko

gr 1

 

                   
 6      

 okienko

gr 2

 

 

 
 
         
 7    

okienko

gr 2
 

   

 

 


 

             
 8

 

 

 

 

 

           

 

 

9    

 

 

 

                   

 

Zmiany w planie na dzień:  24 listopada  2020 r. (wtorek)

Nauczyciele nieobecni: W. Hładczuk, 

 

 Klasa

1TLP 

Klasa

 4TL

Klasa

3BSA 

Klasa

3BSB 

Klasa

 

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

 klasa

zwoln.

  religia

Deręg.

 

     

 

     
 2

 

   

religia

Deręg.

 

 

 

 

         
 3     religia

Deręg.

 

 

 

   
       
 4

 

 

religia

Deręg.

 

 

 

   

 

 

 

   
 5

religia

Deręg.

 

 

       

 

 

 

   
 6

 

 matem.              

 

   
 7 religia

Deręg.

 

   

 

 

 

 

       
 8  

 

 

 

 

 

     

 

 

 
9