Zmiany w planie na dzień:  7 grudnia 2018 r. (piątek)
Nauczyciele nieobecni: E. Boks

 

 

Klasa

3ZW

Klasa

 

Klasa 

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

religia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5

klasa

zwoln. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9    

 

 

 

           

 

Zmiany w planie na dzień: 2018 r. 

Nauczyciele nieobecni: 

 

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

 

 

   

 

 

 

 

     
 2

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 3

 

 

 

 

 

 

 

         
 4

 

 

 

         

 

 

   
 5

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   
 6

 

 

 

     

 

 

 

 

   
 7

 

 

 

 

     

 

       
 8

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
9