Technik hotelarstwa

po gimnazjum - szkoła czteroletnia

Uczniowie od drugiej klasy w zakresie rozszerzonym realizują:  język obcy i matematykę lub geografię

Kończąc technikum w zawodzie technik hotelarstwa uzyskujesz:

1. Kwalifikacje:

  • Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12.)
  • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (TG.13.)

2. Możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B

 Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia

Technik hotelarstwa

po szkole podstawowej - szkoła pięcioletnia

Uczniowie od pierwszej klasy w zakresie rozszerzonym realizują:  język obcy i matematykę lub geografię

 

Kończąc technikum w zawodzie technik hotelarstwa uzyskujesz:

1. Kwalifikacje:

  • Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12.)
  • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (TG.13.)

2. Możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B

 Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia