Szkolny harmonogram przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego w roku 2019 

 Język angielski - 9 maja 2019 r. - sala nr 14

g. 8.00 - liceum stara matura (1 osoba)

g. 8.20 - technikum stara matura ( 1 osoba)

g. 8.40 - 9.20 - liceum (2 osoby - absolwenci)

g. 9.40 - 11.00 - technikum ( 4 soby w tym dwoje absolwentów)

g. 11.20 - 12.40 - technikum (4 osoby)

 

Język polski - 10 maja 2019 r. - sala nr. 1

g. 8.00 - liceum stara matura (1 osoba)

9. 9.00 - 9.45 - liceum ( 2 osoby - absolwenci)

g. 9.30 - 10.30 - technikum (3 osoby)

g. 11.00 - 12.00 - technikum (3 osoby)