Dnia 3 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po mszy świętej i złożeniu kwiatów przy kamieniu pamięci udaliśmy się do szkoły. Wszystkich zebranych, a szczególnie klasy pierwsze,przywiatał pan dyrektor Edward Boks. Uczniowie tych klas złożyli uroczyste ślubowanie oraz mieli okazję poznać swoich wychowawców i nauczycieli. Natomiast uczniowie klas mundurowych otrzymali awans na stopień  kadeta i młodszego kadeta ( z rąk przedstawiciela jednostki wojskowej z Sulechowa).

Wszystkim uczniom  i nauczycielom życzę sukcesów i wytrwałości. Do wakacji juz niespełna 10 miesięcy :)

                                                                                                  Magdalena Kaczmarska