W dniach bardzo gorących , tego lata (od 30.07 - do 5.08 b.r) obradowali w Sławie wykładowcy , nauczyciele i działacze kultury , zrzeszeni w  Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych .

 

Uroczysta inauguracja ogólnopolskiej, letniej sesji TUL odbyła się w naszej szkole. W odświętnie przygotowanej na tę okazję świetlicy szkolnej gości przywitał dyrektor ZSP , pan Edward Boks. Program sesji przedstawiła organizatorka tej konferencji , pani Urszula Drożdżyńska , która jest sekretarzem Zarządu Krajowego TUL . 

Temat sesji brzmiał :"Być Polakiem , być Europejczykiem na granicy Lubuskiego i Wielkopolski ". Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Andrzej Leszczyński z Uniwersytetu Gdańskiego . Po dyskusji , jaką wywołał wykład , nadszedł czas na kawę i rozmowy Następnie pani wicedyrektor przybliżyła  gościom naszą szkołę 

Oto jak pobyt w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych opisała prof. Janina Tobera , pracownik Katedry Socjologii Kultury  Uniwersytetu Łódzkiego: "Wspaniała szkoła  z niezwykłym patronem , wpisującym się w ten region. Miałam okazję już pierwszego dnia sesji zobaczyć szkołę, w której tyle się dzieje . Pani wicedyrektor Małgorzata Rosler  przedstawiła ciekawie, nie tylko historię szkoły, mówiła o kierunkach kształcenia i osiągnięciach, obejrzeliśmy pracownie i mnie osobiście  zachwyciły te humanistyczne . To, co robi Ula, jej koleżanki i koledzy w swojej szkole dla uczniów i środowiska, nadaje tej ważnej w Sławie placówce oświatowej  profil humanistyczny na najwyższym poziomie ".

prof. Janina Tobera i Urszula Drożdżyńska