Jak co roku , grupa uczniów naszej szkoły wyjechała na wykłady i zajęcia , organizowane na uczelniach i w placówkach kultury w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Jedna grupa młodzieży, pod opieką p. Joanny Swędrak  , p. Marcina Wójtowicza i p.Marcina Roslera  udała się na prezentację , przygotowaną przez specjalistów medycyny sądowej . Słuchacze dowiedzieli się jak w ciągu 100 lat zmieniała się medycyna sądowa. Te zajęcia prowadził lek. Wojciech Golema i były naprawdę interesujące. Następnie młodzież wysłuchała pasjonującego wykładu "Wpływ turystyki na przyrodę gór".
Druga grupa uczniów , wraz z opiekunem , p. Urszulą Drożdżyńską wybrała się na wykład prof . Jana Miodka  "Polszczyzna lat 1918-2016 ". Słuchacze dowiedzieli się jak zmieniał się język polski przez te sto lat , podając liczne przykłady.Duże zainteresowanie wzbudziła ostatnia część wykładu , poświęcona językowi współczesnej młodzieży i słownictwu elektronicznemu. Profesor Miodek już rozpoznaje naszą grupę i chętnie godzi się na autografy i pamiątkowe zdjęcia , co miłe. Po wykładzie , poszliśmy do  Muzeum "Pana Tadeusza".Ten nowoczesny sposób przekazu wiedzy spodobał się młodzieży , bo spędzili tam prawie dwie godziny. Niektórym spodobała się też wystawa"Misja:Polska". To opowieść o Janie Nowaku - Jeziorańskim i Władysławie Bartoszewskim - ludziach, którzy szli ku wolności dwoma drogami.Obie grupy spotkały się na wrocławskim Rynku. Następnie był czas na posiłek i ok. 15.30 wyjechaliśmy do Sławy.