Uczniowie Technikum Agrobiznesu od drugiej klasy w zakresie rozszerzonym realizują:
biologię i język obcy

Kończąc technikum w zawodzie technik agrobiznesu uzyskujesz:

1. kwalifikacje:

  • prowadzenie produkcji rolniczej
  • organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

2. możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B

 Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, chemia i biologia

 

 

 

                                 TECHNIKUM AGROBIZNESU

 

 

                                   TO DOBRY WYBÓR I GWARANCJA SUKCESU :

 

 

             - zdobędziesz umiejętnosci organizowania i prowadzenia własnej działalności,

 

             - będziesz umiał napisać biznes plan,

 

             - poznasz tajniki przedsiębirczości, marketingu i zarządzania firmą,

 

             - opanujesz technikę pracy biurowej,

 

             - zrozumiesz elementy prawa i rachunkowości,

 

             - nauczysz się sporządzać dokumenty związane z działalnością gospodarczą, co

 

               ułatwi Ci podjęcie pracy w urzędach, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych

 

                 i finansach oraz przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno – spożywczego czy firmach

 

                 handlowych,

 

             - będziesz specjalistą ds. produkcji rolnej, przetwórstwa żywności i obrotu

 

                 produktami rolno – spożywczymi,

 

             - nauczysz się jak korzystać z funduszy strukturalnych UE,

 

             - uzyskasz kwalifikacje technika, pozwalające na zakup lub przejęcie gospodarstwa

 

                 rolnego,

 

             - zdobędziesz prawo jazdy kategorii B

 

             - zdasz maturę a to pozwoli Ci podjąć studia licencjackie lub magisterskie,

 

                 na uczelniach ekonomicznych, przyrodniczych, rolniczych lub innych,

 

             - ukończenie tej szkoły dostarczy Ci ogromnej satysfakcji a przeżyte tu chwile, przez

 

                 długie lata, wspominać będziesz mile.