HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ

w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława”,

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,

Priorytet VIII Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,

Poddziałanie 8.4.1. – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Rodzaj zajęć:

PRAWO JAZDY   KAT. B

Grupa:

 

Miejsce realizacji zajęć:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W SŁAWIE

UL. OGRODOWA 1

67 – 410 SŁAWA

- ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Miesiąc

Liczba

godzin

Godziny

Data

Dzień

tygodnia

Razem ilość godzin w miesiącu

luty

6

8:00 – 12:35

12.02.2018r.

PONIEDZIAŁEK

6

luty

6

8:00 – 12:35

13.02.2018r.

WTOREK

6

luty

6

8:00 – 12:35

14.02.2018r.

ŚRODA

6

luty

6

8:00 – 12:35

15.02.2018r.

CZWARTEK

6

luty

6

8:00 – 12:35

16.02.2018r.

PIĄTEK

6

 

30

 

 

 

30

   * Uwaga: 5 minutowe przerwy po 90 minutach zajęć.

                                              

   Zajęcia teoretyczne w                      ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

                                                             W SŁAWIE

                                                             UL. OGRODOWA 1

                                                             67 – 410 SŁAWA.

                                              

      WYKŁADOWCY:            

      ZAJĘCIA TEORETYCZNE:        MARIAN KULUS

      ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:            MARIAN KULUS