Od dnia 20 lipca br. (od godz.12.00) w sekretariacie szkoły udostępnione zostaną listy uczniów, przyjętych do poszczególnych klas. 

Bardzo prosimy rodziców/opiekunów prawnych o potwierdzenie woli nauki w naszej szkole do dnia 30 lipca br.

5 lipca br. od godz. 12.00,  zapraszamy maturzystów po odbiór świadectw maturalnych do sekretariatu. Od godziny 8.30 możecie sprawdzić wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) , korzystając z loginów i haseł,  które otrzymaliście w czasie egzaminu maturalnego.

Przypominamy o ciągle obowiazujących obostrzeniach sanitarnych ( maseczki i dezynfekcja rąk)

W dniu 25 czerwca br. kończymy rok szkolny. Uroczystość rozdania świadectw odbędzie się w reżimie sanitarnym (maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu) o godz. 10.00 na placu apelowym przed salą gimnastyczną.  W razie opadów przejdziemy do sali gimnastycznej.