OPW Sawa

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sławie
uzyskał zezwolenie Ministerstwa Obrony Narodowej
na utworzenie od września 2022 roku oddziału przygotowania wojskowego (OPW).

Projekt MON zakłada, że :

  • uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON otrzymają bezpłatnie umundurowanie;
  • uczniowie OPW mogą liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;
  • uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;
  • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;
  • absolwenci uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • zostaną przyjęci na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych);
  • mają możliwość stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.