W grudniu 2022 r. Gmina Sława/Zespół Szkół Ponadpodstawych w Sławie otrzymał dotację celową z  Ministerstwa  Obrony  Narodowej  w  wysokości  109 140,00 zł
(80% środki MON – 87 312,00 zł i 20% środki własne Gminy Sława – 21 828,00 zł)
na zakup 24 wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023 
oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW,
zwany „pakietem szkoleniowym OPW” rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2022/2023.
Zakupiony  asortyment  będzie  wykorzystywany  podczas  zajęć  przygotowania  wojskowego w szkole oraz w jednostce partnerskiej – 5. Lubuskim Pułku Artylerii, z siedzibą w Sulechowie.

tablica OPW dofinansowanie real1024 1