Technik logistyk - klasa mundurowa

po szkole podstawowej (5-letnie)

 technik logistyk

Uczniowie od pierwszej klasy w zakresie rozszerzonym realizują: język angielski i  geografię

Od roku szkolnego 2022/2023 w naszej szkole funkcjonuje Oddział Przygotowania  Wojskowego - OPW

W ramach innowacji "Technik logistyk - klasa mundurowa", uczniowie będą uczestniczyć m.in. w zajęciach z samoobrony, zajęciach strzeleckich, ćwiczeniach z musztry oraz zajęciach terenowych.

Kończąc technikum w zawodzie technik logistyk uzyskujesz kwalifikacje:

  • Obsługa magazynów (SPL.01.)

  • Organizacja transportu (SPL.04.)

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia