22 września 2022 r. 

g. 16.00 - zebranie wychowawców z rodzicami klas pierwszych i drugich  

 • przedstawienie podstawowych informacji o funkcjonowaniu placówki, organizacji roku szkolnego i terminach wywiadówek
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły, programem wychowawczo-profilaktycznym, przedmiotowym ocenianiem oraz planami wychowawczymi
 • wybór trójek klasowych i przedstawicieli do Rady Rodziców
 • omówienie bieżących spraw klasowych 

g. 17.00 - zebranie wychowawców z rodzicami klas trzecich i czwartych 

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów
 • zapoznanie z planami wychowawczymi i wymaganiami edukacyjnymi
 • omówienie bieżących spraw klasowych
 • omówienie procedur maturalnych ( klasy 4 Technikum)

22 listopada 2022 r. 

godz. 16.00 - zebranie wychowawców z rodzicami klas pierwszych, trzecich i czwartych 

godz. 17.00 - zebranie wychowawców z rodzicami klas  drugich  

 • szkolenie dla rodziców klas pierwszych – świetlica szkolna
 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów i proponowanymi ocenami na pierwsze półrocze
 • przypomnienie zasad i wymagań stawianych w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • omówienie bieżących spraw klasowych

16 marca 2023 r.

godz. 16.00 - zebranie wychowawców z rodzicami klas pierwszych i drugich

godz. 17.00 - zebranie wychowawców z rodzicami klas trzecich i czwartych 

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów i zagrożeniami z przedmiotów w klasach maturalnych
 • przypomnienie zasad i wymagań stawianych w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • organizacja i terminarz przebiegu matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • bieżące sprawy klasowe

18 maja 2023 r. 

godz. 16.00 - zebranie wychowawców z rodzicami  klas pierwszych i drugich

godz. 17.00 - zebranie wychowawców z rodzicami klas trzecich i czwartych

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów i proponowanymi ocenami rocznymi i końcowymi
 • przypomnienie zasad i wymagań stawianych w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • bieżące sprawy klasowe