Matura

W roku szkolnym 2022/2023 - egzaminy ustne zostaną przeprowadzane według poniższego harmonogramu

 

10 maja 2023 r. - język polski - sala nr 5

 

od godz. 9.00 do 10.45 - pierwsza grupa ( sześć osób)

od godz. 11.15 do 13.00 - druga grupa ( sześćosób)

 

11 maja 2023 r. - język angielski - sala nr 5

 

od godz. 8.00 do 9.20 - pierwsza grupa ( cztery osoby)

od godz. 10.00 do 11.20 - druga grupa (cztery osoby)

od godz. 12.00 do 13.20 - trzecie grupa ( cztery osoby)

 

Ogłoszenie wyników dla poszczególnych grup nastąpi bezpośrednio po zakończeniu egzaminowania danej grupy!